راه فـــــــــردا

! گر در طلبت رنجی, ما را برسد شاید ... چون عشق حرم باشد سهلست بیابان‌هاالگوریتم بازگشت ناپذیر زمان ::  راه فردا :: www.rahefarda.mihanblog.com

 .. نوشتن در زمانی که تمرکز نداری و فقط مجبوری که بنویسی خیلی سخت است
مخصوصا اگر روز های زیادی حرف های بسیاری در ذهن و دل داشتی و روی کاغذ آوردنشان را آنقدر به بعد موکول کردی که دیگر از صفحه ی حافظه ات پاک شدند ! www.rahefarda.mihanblog.com
نه به آن نوشتن هایت
و آن همه دفتر کوچک و بزرگ و رنگارنگ اندیشه هایت که تا چند روز پیش روی هم جمعشان کردی
.. و نه به آن کاغذ نوشته هایت  که اگر جلویشان را نگیری سر به فلک میگذاشتند!
و نه به این بی حسی ات که سعی در یک خط نوشتن داری و نمیتوانی بنویسی !
..؟
نویسنده توانایی هستی !
..
این روز ها به خیلی چیز ها فکر میکنی ..
به روزمرگی طاقت فرسا و زمانی را  که تو را از پرداختن به خودت باز میدارد  به اندیشه هایی که حال باید در اعماق ذهنت بازیافتشان کنی و عجیب سر در گمی !

انگار فراموشم چه میخواستم بنویسم
چه بگویم ..

..
اما چیزی خوب به یادم مانده
آن هم الگوریتم بازگشت ناپذیر زمان است
این ماه هم شروع شد
و پایان خواهد یافت
مثل تمام ماه های دیگر
گاه زمان را ثابت میپنداری و خود را در حال عبور ! مانند ماشینی که از جنگل تاریک  و دشت روشن عبور میکند

گاه هم خود را ثابت و زمان را همگام با رد پای آب در رودخانه میبینی

حقیقت اما این است :
نه تو ثابتی و نه زمان

پ.ن 1 : انگار باز دارم دچار "پر چانگی ِ نوشتنی " میشوم !
از فرط گم شدگی تفکر است !
پ.ن 2 : مثلا قرار بود یک خط بنویسی ..
پ.ن 3 : همیشه این نوشته را به خودم یاد آوری میکنم :
ساعت ها را بگذارید بخوابند .. بیهوده زیستن را نیازی به شمردن نیست !!نوشته شده در شنبه 1 آبان 1389 ساعت 01:42 ب.ظ توسط ~ Nora ~ نظرات |قالب جدید وبلاگ پیچك دات نت